บริษัท เจเอสเอส ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส (ไทย) จำกัด

การดำเนินธุรกิจ

เจเอสเอส ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส เป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านไอทีแบบครบวงจรซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกได้ว่าด้วย solution ที่เราจัดหาให้นั้น บริษัทที่เป็นลูกค้าของเราสามารถที่จะประยุกต์และปรับปรุงการปฏิบัติงานในเชิงธุรกิจ ร่วมกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้น บริษัทของเรายังเป็นผู้นำเสนอการพัฒนาระบบงานที่มีความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยของข้อมูล และรองรับความสามารถในการขยายระบบงานในอนาคตอย่างสูง อีกทั้งผนวกกับการให้บริการทางด้านไอทีอื่นๆ เป็นสำคัญ และบริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายๆ ราย ทั้งความน่าเชื่อถือของระบบงาน และคุณภาพ นี่คือส่วนผสมที่ลงตัวที่ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินธุรกิจในด้านไอทีอย่างยั่งยืน ซึ่งลูกค้าหลายๆ รายของเราอยู่ในกลุ่มบริษัท ที่เป็นสถาบันการเงิน และบริษัทพาณิชย์หลายราย โดยบริษัทของเรามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและมีสาขาอยู่อีกหนึ่งสาขาในสิงคโปร์

พันธกิจ

ปัจจุบันนี้ ทุกธุรกิจล้วนแข่งขันเพื่อที่จะเพิมผลกำไร ลูกค้าล้วนเฟ้นหาสินค้าและบริการที่ดีและคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นพันธกิจของบริษัทเจเอสเอส ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส ก็คือการที่สามารถจะจัดหาบริการทางด้าน IT ตลอดจนทั้ง Solution ที่ดีที่สุดต่อลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ด้วยพื้นฐานของการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เป็นผลทำให้ทุกๆ product และ service ของเจเอสเอส จะต้องได้รับ การการันตีว่าจะต้องได้รับการนำเสนออย่างมืออาชีพ และทันต่อเวลา ในต้นทุนที่เหมาะสม

ความเป็นมา

  • ในปี 2001 บริษัท เจเอสเอส ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส (ไทย) จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
  • ในปี 2007 ย้ายสำนักงานไปยังตึกเอกเชนเทาเวอร์
  • ในปี 2019 ย้ายสำนักงานมายังที่อยู่ปัจจุบัน