ผลิตภัณฑ์

แพคเกจระบบสินเชื่อ/เช่าซื้อ

แำพคเกจระบบสินเชื่อ/เ่้ช่าซื้อ
 • เป็นซอฟท์แวร์โซลูชั่น สำหรับบริษัทการเงินทางด้านสินทรัพย์ ที่มีการเช่าซื้อ สินเชื่อ รองรับทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคล
 • ครอบคลุมวงจรทางธุรกิจของการเช่าซื้อและสินเชื่อ
 • แสดงสินเชื่อและเช่าซื้อบนบัญชีทั่วไปและระเบียนที่เกี่ยวข้อง
 • คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการประมวลผล

ภาพรวมของระบบ

HP/Leasing Package Overview

Auto-Call System (ระบบติดตามหนี้)

Auto-Call System (Debt Collection)

ระบบ New Auto-call System(NAS) เป็นเว็บแอ็พพลิเคชันระบบติดตามลูกหนึ้ที่เกิดจากแนวคิดการประยุกต์การปฏิบัติงานที่ดีที่สุดและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในหัวเรื่องดังกล่าวมาใช้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรา สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการการติดตามหนี้ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น หลายๆ ครั้งจะพบว่า เจ้าของธุรกิจหลายๆ รายประสบปัญหาที่ว่าต้นทุนที่เกิดจากการติดตามทวงหนี้นั้นอาจสูงกว่าการเลือกที่จะตัดจำหน่ายลูกหนี้ ด้วยคอนเซ็ปต์ในการแชร์ข้อมูลให้ทั่วถึงทั้งหมดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานนี้ นั่นทำให้ เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ทันเวลา สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และลดตนทุนในการปฏิบัติงานไปได้กว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ระบบยังสามารถที่จะรองรับฟังก์ชันการใช้งานที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการ เช่นการออก report และการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น การแจ้งเตือนไปยังลูกหนี้สำหรับการชำระค่างวดสามารถทำได้ในแบบอัตโนมัติ โดยการผนวกเข้ากับระบบโทรศัพท์ และ service อื่นๆ เช่น การส่งข้อความสั้น(SMS) และอีเมล์(Email) ส่วนสถาปัตยกรรมของระบบนั้นถูกออกแบบมาอย่างดี รองรับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้อย่างลงตัว


บริการ

พัฒนาซอฟท์แวร์ และบริหารโครงการ

Custom Software Development & Project Management

เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟท์แวร์และบริหารโครงการ นอกจาก IBM i (AS400) ที่เป็นความเชี่ยวชาญหลักแล้วเรามีสามารถพัฒนาได้หลายภาษาโปรแกรมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ภาษา C#, Visual Basic .Net (VB .Net), PHP, ASP.Net และ Java. ทีมงานของเราสามารถใช้โปรแกรมร่วมกับฐานข้อมูลได้ทั้ง MS SQL, mySQL.

ทีมงานพัฒนาของเราตั้งใจทำงานเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์ ซอฟท์แวร์ ระบบฐานข้อมูล และเว็บแอปพลิเัคชั่นของคุณ เพื่อเคียงคู่กับความสำเร็จของธุรกิจ


เอาท์ซอร์สซิ่ง

เอาท์ซอร์สซิ่ง

เราได้จัดเตรียมบุคคลาการทางด้านไอทีสำหรับทำงานเต็มวันเป็นวงกว้างหลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น iSeries, เทคโนโลยี Microsoft .Net, Java เป็นต้น

 • ประสบการณ์ด้านไอทีกว่า 10 ปี
 • มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย สิงค์โปร
 • ค่าใช้จ่ายในแนวทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของทั้งสองคู่ค้าทางธุรกิจ
 • บุคคลาการที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในบริการเอาท์ซอร์ส

ดูแลแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

PC Support & Network Maintenance

เรามีบริการสัญญาจ้างไอทีซัพพอร์ตและดูแลเครื่องเซิฟเวอร์คอมพิวเตอร์ ที่หน้างานหรือรีโมทผ่านฮาร์ดแวร์หรือติดตั้งซอฟท์แวร์และให้คำปรึกษา เราให้การบริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ต การดูแลรักษา และระบบจัดการภายในองค์กรบนระบบที่มีความสำคัญสูง

ความเชี่ยวชาญของเราในการทำงานทุกกระบวนการทางคอมพิวเตอร์จากงานด้านเครือข่ายและดูแลรักษาเครื่องเซิฟเวอร์ไปจนถึงติดตั้งระบบปฏิบัติการและคอนฟิกูเลชั่น คุณสามารถมั่นใจได้ว่ามาตรฐานที่ดีที่สุดของการดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์นั้นจะมีควบคู่ไปกับการดูแลด้วยวิศวกร


จัดเตรียม Document Server

จัดเตรียม Document Server

Document Server จะช่วยให้องค์กรของคุณได้รับการดูแลที่สมบูรณ์, สำเนาของเอกสารที่ update อยู่เสมอบนเซิฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสำนักงานของคุณเองรวมถึงการกำหนดสิทธ์ในกาีรเข้าถึงเอกสาร สำรองข้อมูล และจัดการเนื้อหา
ทั้งหมดนี้รวมไปถึง :

 • การจัดการไฟล์และเอกสารจำนวนมากบนตัวเลือกที่หลากหลาย
 • ผสมผสานกับระบบความปลอดภัยบนวินโดว์
 • สนับสนุนการสำรองข้อมูลได้อย่างดี และระบบดูแลผ่านการรีโมท