บริษัท เจเอสเอส ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส (ไทย) จำกัด
จากวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นและปรัชญาการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้า และการให้ความสำคัญเอาใจใส่กับคุณภาพของการบริการในแทบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ ดังนั้นแนวคิด หลักการที่เน้นถึงความถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่มกระบวนการ ต้องมาก่อน สิ่งนั้นเองที่ได้ช่วยสรรสร้างค์และหล่อหลอมให้ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในการนำเสนอด้านไอทีอย่างครบวงจรที่ตรงใจลูกค้ามากว่า 10 ปี ประกอบกับทั้งการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ อันเป็นหัวใจหลัก ที่ทำให้เจเอสเอส ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส เติบโต และมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจไปอย่างไม่หยุดยั้ง